แจ้งการโอนเงิน

เวลา   :   นาที
กรุณาเลือก "ธนาคารที่โอน" ด้วยค่ะ กรุณาระบุ "เลขที่การสั่งซื้อ" ด้วยค่ะ กรุณาระบุ "จำนวนเงิน" ที่โอนด้วยค่ะ กรุณาระบุ "วัน-เวลา" ที่ทำการโอนด้วยค่ะ ขออภัยค่ะ "วัน-เวลา" ที่โอนต้องไม่เกินเวลาปัจจุบันค่ะ กรุณาอัฟโหลด "สลิป" การโอนเงินด้วยค่ะ
หมายเหตุ : สามารถแจ้งโอนเงินแทนกันได้ โดยระบุ "รหัสการสั่งซื้อ" ให้ตรงกับการสั่งซื้อนั้น ๆ