วิธีการสั่งจอง

เข้ามาที่เมนูสั่งจองสินค้า
 • ลูกค้าเลือกประเทศ และวันเดินทาง เพื่อตรวจสอบสถานะเครื่อง และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 • รูปที่ 1

 • หากยังไม่เป็นสมาชิก ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลสมาชิกเบื้องต้น
 • รูปที่ 2

 • หากเป็นสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อได้เลย โดยเลื่อนไปด้านล่างสุด
 • รูปที่ 3

 • เมื่อเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ทำการกรอกข้อมูลการเดินทาง ไป-กลับ และวันเวลาที่สะดวกรับเครื่อง
 • รูปที่ 4

 • ทำการอัพโหลดรูปภาพ โดยลูกค้าจะต้องถ่ายภาพตารางบินหรือตารางทัวร์ที่มีวันเวลาที่เครื่องบินออกจากไทย หากลูกค้ายังไม่ได้ถ่ายหรือยังไม่สะดวกอัพโหลดรูปภาพสามารถกดข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้
 • รูปที่ 5

 • สรุปรายละเอียดการเดินทาง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตรวจสอบข้อมูลหากถูกต้อง ให้กด "ยืนยันการจอง" หรือ "ยกเลิกการจอง" เพื่อยกเลิกการจอง
 • รูปที่ 6

 • เมื่อยืนยันการจองเครื่องแล้ว จะได้หมายเลขอ้างอิงสำหรับการจอง ขั้นตอนต่อไปคือการชำระเงิน ภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งจะมีรายละเอียดไปที่เมล์ที่แจ้งไว้ค่ะ
 • รูปที่ 7

 • ลูกค้าจะได้รับเมล์ สำหรับการยืนยันชำระเงิน
 • รูปที่ 8

 • เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อย กลับมา แจ้งยืนยันการชำระเงินที่หน้าเว็บ
 • รูปที่ 9

 • โดยสามารถแจ้งวิธีการแจ้งได้ดังนี้
 • 1. เข้าเมล์ลูกค้าและกด Link ในเมล์เพื่อที่จะแจ้งยืนยันชำระเงิน
  2. เข้าเว็บ www.asiaconnexwifi.com ได้โดยเข้าเมนู ส่วนสมาชิก⇒ยืนยันการโอนเงิน

  รูปที่ 10

  - เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและยืนยันการรับชำระเงินโดยแจ้งผ่านทางเมล์
  - ลูกค้ารอรับเครื่องตามจุดนัดพบ
  - ลูกค้าทำการคืนเครื่องกับเจ้าหน้าที่ตามจุดนับพบ
  - ลูกค้าจะได้รับแจ้งการคืนเงินมัดจำผ่านทางเมล์
 • ลูกค้าสามารถเช็คสถานะรายการสั่งจอง Pocket wifi ได้โดยเข้าเมนู ส่วนสมาชิก⇒รายการสั่งซื้อ
 • หากลูกค้ายังไม่ได้ทำการอัพโหลดตารางบิน จากขั้นตอนการจอง(รูปที่ 5) จะต้องทำการอัพโหลดตารางบินด้วย โดยเข้าไปที่ ส่วนสมาชิก⇒รายการสั่งซื้อ⇒คลิกที่ "รหัสสั่งซื้อ"
 • รูปที่ 11

 • และ คลิกที่ "อัพโหลดตารางบิน" เพื่อทำการอัพโหลดตารางบิน หรือถ้าหากต้องการแก้ไขข้อมูลการจองให้คลิกที่ "แก้ไขเที่ยวบิน" เพื่อทำการแก้ไข
 • รูปที่ 12

 • เมื่อทำการจองเครื่องเสร็จแล้ว ลูกค้าจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งข้อมูลบัญชีในการรับเงินมัดจำคืนด้วยค่ะ โดยเข้าไปที่ ส่วนสมาชิก⇒ข้อมูลส่วนตัว⇒แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • รูปที่ 13

  รูปที่ 14

 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ พร้อมรายละเอียดข้อมูลบัญชีในการรับเงินมัดจำ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารหากเป็นที่เดียวกับที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้เลือก "ที่อยู่ตามบัตรประชาชน"
 • รูปที่ 15

 • คลิกที่ "แก้ไขไฟล์เอกสาร"(ตามรูปที่ 14) เพื่อทำการอัพโหลด ไฟล์สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีสำหรับรับเงินมัดจำคืน ไฟล์ที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ภาพ(jpg,png.gif)เท่านั้น
 • รูปที่ 16